Revize TNS a parních a horkovodních kotlů

Provádíme provozní revize těchto

TNS kategorií :  - NA a NB - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa

                               - PK 4 - parní kotle s jemnovitým množstvím vyráběné páry do 8 tun

                               - HK 4 - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW a ostatní kotle kapalinové

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

H plyn - Marek Hlavnička

- revizní a školící středisko

Jednostranná 840/20

198 00 - Praha 9

revize@revize-plynu.eu

tel. 603427526